komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Trigga účet – CZ, s.r.o.

V souvislosti s rozšiřujícími se podnikatelskými aktivitami a ambicemi, a v zájmu obchodní politiky vznikla sesterská společnost TRIGGA ÚČET- CZ,s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých věcí).

Vedení a rekonstrukce účetnictví:

 • nastavení účetního prostředí (zachování bilanční kontinuity-návaznost počátečních zůstatků na předchozí konečné zůstatky a zpětné provedení (zaúčtování všech účetních případů za předchozí rok, případně roky) účetnictví ve vazbě na příslušné daně, případná dodatečná přiznání k dani z příjmů, k DPH, k silniční dani, apod.

Daňové poradenství:

 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (pouze u klientů, pro které vedeme účetnictví)
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • u stálých klientů daňové poradenství ve vazbě na vedení účetnictví a provádění průběžných kontrol

Ekonomicko organizační a účetní poradenství:

 • zpracování všech nových legislativních změn do účetnictví příslušné organizace
 • metodické vedení a dozorování účetní jednotky
 • zpracování vnitro podnikových směrnic do podmínek dané účetní jednotky
 • řešení nestandardních účetních případů a postupů účtování zejména s přípravou transformace obchodních společností
 • příprava a metodická pomoc při uvedení nového zákona do účetní praxe

Finanční analýzy:

 • horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • analýza přehledu o peněžních tocích
 • poměrová analýza (ukazatele – aktivity, rentability, zadluženosti, likvidity, produktivity práce, výkonnosti)
 • analýza čistého pracovního kapitálu
 • bonitní a bankrotní modely (Králíčkův rychlý test bonity, Altmanův index důvěryhodnosti)

Controlling a revize:

 • provádění kontroly nestandardních účetních případů podle potřeb klientů
 • kontrola a řízení nákladů
 • informační zabezpečení controllingu (nákladové a manažerské účetnictví)
 • přiřazování nákladů v kalkulaci (metodika, společné režijní náklady a problematika jejich přiřazení předmětu kalkulace)
 • využití kalkulace pro krátkodobé rozhodovací úlohy
 • řízení nákladů podle odpovědnosti, střediskové hospodaření