komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Audit pro zvláštní účely

V případě mimořádné účetní  závěrky vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve smyslu § 17 odst. 2 tzn., že účetní jednotky uzavírají účetní knihy vždy k poslednímu dni účetního období, tj. ke dni:

  • zrušení bez likvidace
  • předcházejícímu den vstupu do likvidace
  • ke dni účinnosti prohlášení konkurzu nebo vyrovnání
  • ke dni skončení likvidace
  • ke dni skončení konkurzu nebo vyrovnání

a dále v případě stanovených ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění jeho posledních novel v případě:

  • snížení nebo zvýšení základního jmění společnosti
  • kapitalizace pohledávek
  • transformace obchodních společností (sloučení, splynutí, rozdělení)