komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Audit státních dotací na výzkum a vývoj

Společnosti, které využívají čerpání státních dotací na výzkum a vývoj, jsou povinny mít vyhotovenu zprávu nezávislého auditora. Při auditu se soustřeďujeme na účetní a finanční mechanizmy v návaznosti na inventarizační činnost a kontrolní mechanizmy. Audit představuje závěr celoroční úspěšné spolupráce s klientem. S auditem Vaší společnosti získáváte i odborné poradenství a podporu. Podpora je založena na celoroční komunikaci se zákazníkem a upozorňování na chybné postupy a metody se snahou o podchycení případných daňových problémů či jiných rizik.

Audit je prováděn:

  • ve smyslu zákona 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
  • v souladu s nařízením vlády ze dne 25. 9. 2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, zejména ve smyslu § 3 - vymezení položek   uznaných nákladů a § 4 – postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory
  • pokyn D-288 ze dne 3. 10. 2005 MF k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona ač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů