komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Auditorské služby

Trigga Audit – CZ s.r.o. - Vaše cesta k úspěchu

Nabízíme Vám komplexní služby nejenom v oblasti auditu, ale i účetnictví a daňového poradenství. Cesta k úspěchu ve stále se měnícím podnikatelském prostředí vede přes úsporu nákladů. Současná stále se měnící a složitější legislativa v oblasti podnikání vede k potřebě plánování finančních výdajů a daňových odpisů, kdy může přinést nemalou finanční i daňovou úsporu při Vašem podnikání. Audit pro nás představuje pouze závěr celoroční úspěšné spolupráce s klientem.

Výhody, které získáte:

 • Kvalita nad kvantitou
 • Individuální přístup ke klientům
 • Přednost dlouhodobé spolupráci a strategii
 • Přehledné a prakticky využitelné výstupy
 • Specializaci v jednotlivých segmentech

Okruh našich klientů se neustále rozšiřuje, zejména orientací na audit dotací ze strukturálních fondů EU, dotací na výzkum a vývoj, dotací do neziskového sektoru a v neposlední řadě se rozšiřuje okruh statutárních auditů o významné tuzemské a zahraniční společnosti jako na příklad:

 • Prologis Czech Republic II, III, IV s.r.o. - Na Dlouhém 79, Říčany-Jažlovice, 251 01
 • Konstruktis Praha a.s. - Kolbenova 616/34, Praha 9, 190 00
 • Balmed Praha s.p. - Lysolaje 15, Praha 6, 160 00¨
 • AZ-Ekotherm s.r.o. - Přátelství 79, Praha 10, 104 00
 • CEDES Logistik s.r.o. - K Arconu 77, Jažlovice. 251 01
 • SPEEL Praha s.r.o. - Beranových 130, Praha 9, 199 05

Trigga Audit-CZ, s.r.o. úzce spolupracuje s několika renomovanými advokátními kancelářemi:

 • Allen & Overy, advokátní kancelář (mezinárodní advokátní kancelář s pobočkami v 19 zemích a se sídlem v Londýně od roku 1930)
 • AK JUDr. Vladimír Kubát
 • AK JUDr. Václav Kulhavý
 • AK JUDr. Jiřina Hážová
 • Asociace pro rozhodčí řízení - člen výkonného výboru
 • FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia - spolupráce při přednáškové činnosti

A dále i se subjekty poskytujícími soudně znalecké služby. Díky této spolupráci poskytujeme i služby v oblasti podnikových akvizic, restrukturalizací přeměn společností, likvidací a konkurzů a v dalších oblastech.